Skip Navigation
 

Det finns goda skäl att teckna Inland Marine hos AIG

AIG erbjuder olika former av utrustningsförsäkring som anpassas till kundens behov.

Mäss/Utställningsförsäkringar

  • Basskydd i form av ”Katastrofförsäkring” vid händelse en stor skada för mässägaren.
  • Förmedlad utställningsförsäkring som förmedlas till varuägaren via mässan/utställningen.
  • Utställningsförsäkringen:
    • Brett utställningsvillkor som omfattar både godset men även montern.
    • Täcker även hyreskostnaden (skadan min 30% av varuvärdet).
    • Regressbefrielse gentemot mässan.

Trailer-,  tågvagns- och containerkasko

Exempelföretag: Transportörer, Speditörer, större bolag som äger tågvagnar,  trailers eller containers.

Equipment Floaters / Utrustningsförsäkring

Exempelföretag: Företag som äger maskiner i olika former och i sin verksamhet hyr ut dessa till större byggnationsföretag.

  • Förmedlad objektsförsäkring som förmedlas till hyrande part via varuägaren
  • Oftast har större byggnationsbolag en högre självrisk i sin varuförsäkring varför denna objektsförsäkring är av intresse
  • Kan omfatta små som stora maskiner/kranar/liknande

Mer information

Kontakta AIG Marine Underwriting för mer information 

Telefon: 08-506 920 00 
E-mail:  info.sweden@aig.com