Skip Navigation
 


AIG erbjuder ett brett utbud av omfattande ansvars- och transportförsäkringar (varuförsäkringar) som ger bra skydd och support för företag oavsett verksamhet. Dessa försäkringar kan skräddarsys efter era behov och önskemål 

Inland Marine

AIG erbjuder olika former av utrustningsförsäkring som anpassas till kundens behov.

Transportförsäkring

Försäkringen täcker förlust av eller skada på försäkrat gods under transport.

Marine Liability

Vi erbjuder skräddarsydda marina ansvarsförsäkringar som lätt anpassas efter kundernas behov, med breda marknadsvillkor och omfattande lösningar.