Skip Navigation
 

Det finns goda skäl att teckna Group Plus Gruppolycksfallsförsäkring från AIG

AIGs olyckfallsförsäkring kännetecknas av ett brett skydd med ett minimum av undantag. Försäkringen är framtagen för företag och deras anställda och är särskilt anpassad för att hjälpa både de som drabbats personligen, som arbetsgivaren. Försäkringen kan även tecknas av föreningar, klubbar och andra organisationer.

De flesta typer av olycksfall innebär en hel kedja av händelser och kostnader. Eftersom kostnaderna kan vara svåra att förutse, är det viktigt att ha en omfattande olycksfallsförsäkrings politik.

Global Närvaro

allteftersom risken för terrorism ökar, ökar också företagets riskexponering när det gäller personskador. Vår globala närvaro är omfattande och vi betala skadeersättningar runt om i nästan hela världen.

Skadehanteringsservice

Våra skadereglerare spelar en viktig roll som rådgivande för de försäkrade när en skada inträffar. Försäkrade känner inte alltid till alla detaljer i försäkringsavtalet. Våra skadereglerare finns till hands för att vägleda genom hela skadeutrednings situationen.

Vem är den till för?

Alla små, medelstora och stora företag med anställda. Försäkringen är även lämplig för klubbar, föreningar och alla typer av organisationer.

Vad omfattar försäkringen?

Runt de flesta typer av olycksfall följer en hel kedja av händelser och kostnader. Eftersom kostnaderna kan vara svåra att förutse är det viktigt att ha en bred olycksfallsförsäkring.

 • Sjukvårdskostnader
 • Rehabilitering
 • Ärr
 • Återhämtning efter olycka
 • Invaliditet och dödsfall
 • Överfall
 • Kristerapi
 • Undantag bort, såsom alkohol, sport och högriskverksamhet.
 • Försäkringen kan tecknas både för verksamhetens varaktighet och hela perioden.
 • Breddad definition av olycka.
 • Utan självrisk.
 • Hög ersättning belopp.

 

Kontakta AIG A&H Underwriting för mer information

Telefon: 08-506 920 00 
E-mail:  info.sweden@aig.com