På grund av situationen med Coronaviruset upplever vi mycket hög belastning på skadeavdelningen med ökade svarstider som följd. Vi besvarar skadefrågor så fort vi kan och hänvisar i första hand till vår e-post: claims.sweden@aig.com

För övriga frågor hittar du kontaktinformation under sektionen "Kontakta oss”.

Vi ber om ursäkt för detta och är tacksamma för er förståelse.

Skip Navigation
 

Group Plus Gruppolycksfallsförsäkring från AIG

AIGs olycksfallsförsäkring kännetecknas av ett brett skydd med ett minimum av undantag. Försäkringen är framtagen för företag och deras anställda men kan även tecknas av föreningar, klubbar och andra organisationer. Ett olycksfall kan leda till omfattande kostnader som inkluderar både läkarvård, rehabilitering och kristerapi. Eftersom kostnaderna kan vara svåra att förutse, är det viktigt att ha en omfattande olycksfallsförsäkring.

Vem är den till för?

Allt från små till stora företag med anställda. Försäkringen är även lämplig för klubbar, föreningar och alla typer av organisationer.

Vad omfattar försäkringen?

 

 • Sjukvårdskostnader
 • Rehabilitering
 • Ärr
 • Återhämtning
 • Invaliditet och dödsfall
 • Överfall
 • Kristerapi

Ytterligare egenskaper

 • Borttagna undantag så som alkohol, sport- och riskfyllda aktiviteter.
 • Bred definition av olycksfall
 • Ingen självrisk
 • Höga ersättningsbelopp

 

Kontakta AIG Broker Service Team (BST) för mer information

+46 850 692 010
bst@aig.com