Skip Navigation
 

Det finns goda skäl att teckna Group Plus Expatriate Care från AIG


Den ekonomiska globaliseringen gör det nödvändigt för företag att skicka sina anställda på uppdrag över hela världen för att bibehålla sin konkurrenskraft. I denna situation behövs en försäkringsprodukt av hög kvalitet som kan skydda företagets mest värdefulla tillgång, de anställda. 

Världsomfattande nätverk

Med verksamhet i över 100 länder över hela världen, är vi aldrig långt borta från våra internationella kunder och deras anställda.

Medicinsk administratör

Vi samarbetar med Henner för att leverera högsta kvalitet och stöd för medicinska skadetjänster.

Pre-existing conditions

För grupper större än fem personer, har vi även möjlighet att inkludera pre-existing conditions i försäkringsskyddet.

Ansluten till LFU?

AIG har möjlighet att erbjuda en expatriateförsäkring som uppfyller kraven enligt LFU.

Globalt skydd

Globala arbetsgivare behöver en världsomfattande försäkringsgivare som kan erbjuda konsekvent skydd i nästan alla länder runt om i världen. Med AIG behöver geografi inte vara ett hinder.

Kunden i centrum

Vi strävar efter att utveckla flexibla program för att fylla våra kunders behov.

Extra trygghet vid komplicerade skadefall

Anställda har tillgång till en medicinsk Second Opinion service för att tillbringa trygghet.

Vem är den till för?

Med Expatriate Care kan utlandsplacerad personal känna sig trygg i vetskapen om att hela familjen har ett fullgott hälso- och sjukvårdsskydd.

 • Avancerat försäkrings- och servicepaket för utlandsplacerade under längre perioder.
 • Sjukvård hos valfri vårdgivare med full ersättning för privatrum under sjukhusvistelse.
 • ”Second opinion” är inkluderad.
 • Globalt närtverk av sjukhus med direktfaktureringsavtal.
 • Destinationsguide, försäkrings- och ersättningsinformation online.

Vad omfattar försäkringen?

Utlandsplacerad personal kan känna sig trygg i vetskapen om att hela familjen har ett omfattande hälso- och sjukvårdsskydd.

Grund skydd

 • Sjukvård-, tandvård- och resekostnader vid olycksfall eller sjukdom.
 • Assistans.
 • Ansvar och rättsskydd.

Tillval

 • Tand och ögonvård.
 • Personlig lösegendom.
 • Privatresor.
 • Personlig olycksfallsförsäkring.

Kontakta AIG A&H Underwriting för mer information

Telefon: 08-506 920 00 
E-mail:  info.sweden@aig.com