På grund av situationen med Coronaviruset upplever vi mycket hög belastning på skadeavdelningen med ökade svarstider som följd. Vi besvarar skadefrågor så fort vi kan och hänvisar i första hand till vår e-post: claims.sweden@aig.com

För övriga frågor hittar du kontaktinformation under sektionen "Kontakta oss”.

Vi ber om ursäkt för detta och är tacksamma för er förståelse.

Skip Navigation
 

Group Plus Besöksolycksfallsförsäkring från AIG


Oavsett om det är frågan om gäster som regelbundet eller vid enstaka tillfällen kommer för att se en anläggning, fabrik eller besöka era fastigheter är det viktigt att ha ett försäkringsskydd för besökare till företaget.

Skydd vid besök

Besöksolycksfallsförsäkringen ger ett skydd för besökaren utan krav på vållande från försäkringstagaren.

Skadehantering

Våra skadereglerare spelar också en viktig rådgivande roll åt våra försäkringstagare när en skada inträffar. Det är möjligt att försäkringstagaren inte är bekant med alla detaljer i försäkringsavtalet. Våra skadereglerare finns tillgängliga för att guida den försäkrade genom hela skadeförloppet.

Effektiv service

Våra erfarna skadereglerare medvetna om att vissa skador kan ersättas snabbt och utan byråkrati. Detta innebär att många skador kan regleras och utbetalas snart efter det att vi mottagit skadeanmälan. Då våra skadereglerare har bred kunskap om olika typer av fall kan de möta våra kunders individuella behov.

Vem är den till för?

Allt från små till stora företag som får besök från kunder, arbetspartners, leverantörer m.fl.

Vad omfattar försäkringen?

Försäkringen gäller för personskada som drabbar besökare vid olycksfall då denne besöker lokal, anläggningar eller arrangemang som anordnas av det försäkrade bolaget. Den olycksdrabbade får ersättning för bland annat vård, läkemedel, resekostnader, tandbehandling samt vid medicinsk och ekonomisk invaliditet.

  • Läkekostnader vid olycksfall.
  • Invaliditets – och dödsfallsersättning.
  • Kristerapi.

Ytterligare egenskaper

  • Borttagna undantag så som alkohol, sport- och riskfyllda aktiviteter
  • Försäkringen gäller utan hälsodeklaration
  • Bred definition av olycksfall
  • Ingen självrisk
  • Höga ersättningsbelopp

 

 

 

 

Mer information?

Kontakta AIG Broker ServiceTeam (BST) för mer information.