Skip Navigation
 

Det finns goda skäl att teckna Group Plus Besöksolycksfallsförsäkring från AIG


Oavsett om det är frågan om gäster som regelbundet eller vid enstaka tillfällen kommer för att se en anläggning, fabrik eller besöka era fastigheter är det viktigt att ha ett försäkringsskydd för besökare till företaget. Besöksolycksfallsförsäkringen kan tecknas som en helårsförsäkring eller för särskilda tillfällen för allt från mindre grupper till besökare på arenor.

Skydd vid besök

Besöksolycksfallsförsäkringen ger ett skydd för besökaren utan krav på vållande från försäkringstagaren.

Skadehantering

Våra skadereglerare spelar också en viktig rådgivande roll åt våra försäkringstagare när en skada inträffar. Det är möjligt att försäkringstagaren inte är bekant med alla detaljer i försäkringsavtalet. Våra skadereglerare finns tillgängliga för att guida den försäkrade genom hela skadeförloppet.

Effektive Service

Våra erfarna skadereglerare medvetna om att vissa skador kan ersättas snabbt och utan byråkrati. Detta innebär att många skador kan regleras och utbetalas snart efter det att vi mottagit skadeanmälan. Då våra skadereglerare har bred kunskap om olika typer av fall kan de möta våra kunders individuella behov.

Vem är den till för?

Alla företag, stora eller små,  som får besök från kunder, arbetspartners, leverantörer, eller andra personer.

Vad omfattar försäkringen?

Försäkringen gäller för personskada som drabbar besökare vid olycksfall då denne besöker lokal, anläggningar eller arrangemang som anordnas av det försäkrade bolaget. Den olycksdrabbade får ersättning för bland annat vård, läkemedel, resekostnader, tandbehandling samt vid medicinsk och ekonomisk invaliditet.

 • Olycksfallsskydd
 • Kontant betalning om försäkrade arbetstagare dödas, förlorar lemmar eller ögonen, blir helt eller delvis handikapp av en olycka som omfattas av försäkringen.
 • Reseförsäkring.
 • 12 månader flera affärsresa reseförsäkring för alla försäkrade anställda som reser på företagets verksamhet (inklusive brittiska resor) - plus omslag för direktörer, deras partners och barn på personliga fritidsresor.
 • Kris Inneslutning

Ytterligare egenskaper

 • Borttagna undantag så som alkohol, sport- och riskfyllda aktiviteter
 • Försäkringen gäller utan hälsodeklaration
 • Krisförsäkring med kristerapi
 • Breddad definition av olycksfall
 • Ingen självrisk
 • Höga ersättningsbelopp

 

 

 

 

Mer information?

Kontakta AIG A&H Underwriting för mer information

Telefon: 08-506 920 00 
E-mail:  info.sweden@aig.com