På grund av situationen med Coronaviruset upplever vi mycket hög belastning på skadeavdelningen med ökade svarstider som följd. Vi besvarar skadefrågor så fort vi kan och hänvisar i första hand till vår e-post: claims.sweden@aig.com

För övriga frågor hittar du kontaktinformation under sektionen "Kontakta oss”.

Vi ber om ursäkt för detta och är tacksamma för er förståelse.

Skip Navigation
 

Det finns goda anledningar till att överväga en terrorismförsäkring hos AIG

AIGs terrorismförsäkring ger ett omfattande försäkringsskydd för kostnader som uppkommer på grund av en terroristhandling. Vi definierar en terroristhandling som att den antas ha utförts av politiska, religiösa, ideologiska eller liknande skäl i avsikt att framkalla omfattande skada på eller allmän fruktan hos företag eller organisationer.

Ökad Medvetenhet

Ökande mänger rapporter om våldsamma attacker i vissa regioner har väckt oro i omvärlden inför detta hot. Även om svenska företag inte har ansetts vara direkta mål bör företag överväga riskerna för sin verksamhet från indirekta skador av en händelse.

Riskreducering

När det inte finns möjlighet att ha kontroll över tidpunkt, skada, eller plats för denna typ av händelse; hantering av denna risk är att ta ut ett anpassat terrorismskydd för egendom och avbrott, då detta kan göra skillnaden när det gäller att minimera förluster för organisationen.

Försäkringstagaren

Sektorer som kan tänka att de har en högre exponering mot den här typen av händelser är:

  • Turism och fritid (Hotell, arenor, nöjesparker).
  • Kommunikation och transport (telefon, flygplatser, tunnelbanor, järnvägar).
  • Regering och ambassader
  • Allmännyttiga leverantörer (el, vatten, gas).
  • Stora, centrala offentliga byggnader.

Försäkringsomfattning

Vår försäkring mot terrordåd är särskilt utformad för att täcka följande risker:

Sabotage - Avsiktlig underminering i syfte att orsaka skada eller förstörelse av egendom.

Terrorism - Olaglig användning av våld mot personer eller förstörelse av egendom, inklusive politiska mål.
   

 

Mer information

Kontakta AIG Property Underwriting för mer information

Telefon 08-506 920 00 
E-mail info.sweden@aig.com