Skip Navigation
 

Allriskförsäkring för egendom och avbrott, med möjlighet för tillägg av maskineri, leverantörsavbrott och extrakostadsförsäkring.

Egendomsförsäkring

Övergripande multinationella försäkringsprogram där vi erbjuder skräddarsydda lösningar för både stora och medelstora företag.  

Terrorismförsäkring

AIG erbjuder Terrorismförsäkring med erfarenhet av både inhemska samt multinationella risker.