Skip Navigation
 

Aerospace

Vår expertis och erfarenhet gör att vi kan erbjuda specifika försäkringspaket som täcker i stort sätt vilken flygrelaterad risk som helst.

Group Plus Besöksolycksfall

Försäkringen gäller för personskada som drabbar besökare vid olycksfall vid besök av lokaler, anläggningar eller arrangemang som anordnas av det försäkrade bolaget.

Group Plus Tjänstereseförsäkring

Vår tjänstereseförsäkring ger ett brett och omfattande skydd under tjänsteresan.

M&A-försäkring

M&A-försäkring är en specialiserad försäkringsprodukt som har som syfte att förenkla särskilda aspekter av en M&A-transaktion.

Miljöförsäkring

AIGs miljöförsäkring möjliggör för företag och verksamhetsutövare att skydda sig mot miljöansvarsrisker genom att skapa en försäkring anpassat till kundens specifika risker.

VD- och styrelseansvarsförsäkring

Skyddar VD och styrelseledamöters personliga ansvar och andra anställda inom företaget/koncernen som har ett självständigt ledningsansvar

CyberEdge försäkring

IT-attacker kan leda till kraschade servrar, förlorat kundförtroende och ekonomiska förluster. AIG erbjuder ett försäkringsskydd som även inkluderar konsulttjänster för att förebygga att detta händer.

Group Plus Gruppolycksfallsförsäkring

kännetecknas av ett brett skydd med ett minimum av undantag. Försäkringen är framtagen för företag och deras anställda och är särskilt anpassad för att hjälpa både de som drabbats personligen, som arbetsgivaren.

Inland Marine

AIG erbjuder olika former av utrustningsförsäkring som anpassas till kundens behov.

Marine Liability

Vi erbjuder skräddarsydda marina ansvarsförsäkringar som lätt anpassas efter kundernas behov, med breda marknadsvillkor och omfattande lösningar.

Transportförsäkring

Försäkringen täcker förlust av eller skada på försäkrat gods under transport.